Lazaristen Panningen

Congregatie der Missie

Geschiedenis van het orgel

UNIEK PARIJS ORGEL – 100 JAAR – IN DE PEEL

Hoe komt een dergelijk kostbaar instrument in Panningen terecht?

Orgel De politieke situatie in Europa was op het einde van de 19e eeuw zowel in Frankrijk als Duitsland sterk antireligieus. Kloosterorden weken daarom uit naar Nederland. Zo ook de congregatie van de Franse Lazaristen (in 1625 gesticht door de Vincent dePaul). In 1882 namen ze hun intrek in Wernhoutsburg (vlak over de grens bij Zundert) om daar voorlopig Franse jongens op te leiden. Spoedig meldden zich ook Nederlandse jongens aan.

In 1902 nam de antireligieuze stemming toe en werd in 1903 werd in Panningen het klooster aangekocht (gebouwd in 1878 door de zusters Ursulinen uit Geilenkirchen) als tijdelijk grootseminarie voor de hogere opleiding van 22 studenten. Tegelijk diende het huis ook als toevluchtsoord voor het geval alle Franse Lazaristen inclusief de Generale Overste, Frankrijk zouden moeten verlaten. Het aangekochte klooster werd al snel fors uitgebreid. In 1908 werd de huidige neogotische kapel ingezegend. Het is nu bestuurscentrum van de Nederlands Provincie van de Lazaristen en kloosterbejaardenoord. De kapel is met inventaris (grafkelder, orgel en gebrandschilderde ramen uit het atelier van Nicolas in Roermond) rijksmonument.

De geschiedenis van het orgel

Voor deze kapel is in 1912 in Parijs een orgel gebouwd door de beroemde Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll en zijn medewerker Mutin.

Lees meer geschiedenis van het orgel...

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op per email.

Kijk ook op Wikipedia


CD van het Mutin-orgel: tonreijnaerdts@hotmail.com


Technische gegevens

Dispositie Mutin orgel
Grand orgue (C-g3 )
Montre 8
Prestant 4
Flûte harmonique 8
Bourdon 16
Recit Expressief (C-g3)
Viole de Gamba 8
Cor de Nuit 8
Flûte Octaviante 4
Voix Celeste (C-g3) 8
Trompette 8
Basson Hautbois 8

Pédale (C-f1)
Soubasse 16
Basse Ouverte 8 (transm.Flûte Harmonique)

Tirasses(t.) en Copulas (c.)
t. Grand Orgue
t. Récit
t. Trompette (van Récit)
Expression (trede)
c. Recit Uni (I/II)
c. R.O.G. (= Récit Octave Grave, I+II 16)